Close

Dharamshala’s Comparison Chart

SB: Single Bed, DB: Double Bed, DM: Dormitory, WC: Water Cooler,WT: Western Toilet,GEN:Generator

Thanesar SB DB DM Hall Temple Canteen AC WC TV R.O Geyser WT GEN Parking
Aggarwal Dharamshala Rly. Road 31  31  31  2 31  31  2  ✔
Aggarwal Dharamshala, Krishna Gate 2 19 2  18  16  2  10   10 1
Baba Kali Kamli Wala
8  2  1  2  1 4  1
Birla Mandir Dharamshala
12 6  4  4 2 6  1  6  3  1
Bishnoi Dharamshala 4  2  1  4  4  2
Beragi Dharamshala 20  1  1  1  10 3 10  10  12  1
Brahamanand Ashram 38  3  2  2  1  1  1  6
Gita Bhawan Trust 14 24  7  3  1  12  1  12 12 1
Gaudiya Matth
20  3  2  7
Gujjar Dharamshala
15 120  9  4 2  43  45  40  4  60  60 1
Jaat Dharamshala
149 266  5  6    99  120  2  156  105 1
Hans Yog Ashram
30  2 3  1  2  15
Jairam Vidyapeeth
40 30    5  1  40  40 1
Kashyap Rajput Dharamshala
20 40  2  2  40  1  10  10 1
Kashtriya Rajput Dharamshala
 4 4  2  1  4  3  7  4  4 1
Parjapati Kumhar Dharamshala
130  3  1  1
Rai Dharamshala
42  2  7 1
Shri Guru Ravidass Mandir 
1 26  4  1 1  2  2  5  4  22
Ror Dharamshala
82 16  3  1  10  10  2  16  8
Saraswat Brahman
66 21  2  2 1  3  5  1  3 1
Shree Brahampuri Ashram
30 50  7  5 5 5  15  4
Shri Geeta Dham
15 20  4  1  5  5  2  10  10 3
Vardh Raj Mandir
9  2  1  1  4  5  1  6  6 1 ✖ 
Saini Dharamshala
50 100  3  3  1  16  4  20  2  20  20 2
Brahaman & Chhattravas
125 45  29  3  9  2  33  74  1
Guru Ramdas Saray
55  1  1  14  20  1  14  32  1
Gurdwara Sahib Patsahi 6th
11  1  3  2
Jogi Samaj Dharamshala
48  1  1  1  1  1
Pal Gadaria Dharamshala
77 12  3  1  1  11  1  4  8
Punjabi Dharamshala
42  3  3  10  32  7  1  29  38  1
Krishandham Dharamshala
50 20  5  1  7  20  11

Ladwa Dharamshala

Siwalay Ramkundi Dharamshala
Vardh Ashram
Choti Dharamshala
Anaj mandi Dharamshala
Kashyap Rajput Dharamshala
Brahman Dharamshala
Lala Darshanlal Dharamshala

Shahbad Dharamshala

Arya Samaj Mandir
Bala Sundri
Ravi Dass Dharamshala
Durga Mandir Dharamshala
Shiv Mandir Dharamshala
Aggarwal Dharamshala
Panna Lal Dharamshala
Satjinda Dharamshala
Khalsa Sarbat Bhawan

Pehowa Dharamshala

Aggarwal Dharamshala
Aahluwaliya Dharamshala
Balmiki Dharamshala
Balmiki Dharamshala(Indra Basti)
Chintpurni Dharamshala
Dhiman Dharamshala
Harizan Dharamshala
Jangamjogi Dharamshala
Kailash dham
Mata Bala Sundri Dharamshala
Panjabi Dharamshala
Sita devi Dharamshala
Shorgir Dharamshala
Vyas Dharamshala