Close

Shaikh Chaheli’s Tomb

60
jindal 063
sekh
61
59
sekh 64

Sight Seeing

  • Dara Shikoh Museum
  • Sheikh Chilli's wife Tomb

Media News

Near by

  • Sthaneshwar Mahadev Mandir (1.1KM)
  • OP Jindal Park (500M)
  • Musical Fountain (500M)
  • Raja Harsha ka Tila (1.1KM)
  • Faridkot House
  • Gurdwara Shri Patshahi
  • Nagar Kheda

InfoQuest