Accommodation

Jairam Vidyapeeth

Jairam Vidyapeeth, Near Brahamsarovar, Kurukshetra


Phone : 01744-270431
Category/Type: Dharamshala

Panjabi Dharamsala

Panjabi Dharamsala Near Sannehit Sarovar kurukshetra


Phone : 01744-656566
Category/Type: Dharamshala

Saini Samaj Dharamsala

Saini Samaj Dharamsala, Opposite Theme Park, Kurukshetra


Phone : 01744-251574
Category/Type: Dharamshala

Saraswat Brahman Dharamsala

Saraswat Brahman Dharamsala, Near Brahamsarovar, Kurukshetra


Phone : 8059380983
Category/Type: Dharamshala

Shree Brahampuri Annkshetra Ashram

Shree Brahampuri Annkshetra Ashram, Near Brahamsarovar , Kurukshetra


Phone : 9813503535
Category/Type: Dharamshala

Shri Krishan Dham Dharamsala

Shri Krishan Dham Dharamsala Near Sannehit Sarovar Kurukshetra


Phone : 01744-251363
Category/Type: Dharamshala